SIA "VPLab" ir noslēdzis 11.03.2022. līgumu Nr. SKV-L-2022/122 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.